Kezdőlap

HALAK – SZŰZ TENGELY

kapu a jövő tudománya és embersége felé
jegyzetek

Az inspiráció

Az első világháború idején, 1917. november 25-én, Rudolf Steiner arról beszélt Dornachban, hogy meg kell vizsgálni, hogyan lehetne a Halak-Szűz csillagképek alkotta tengely támogató és gyógyító kozmikus hatásait az ember számára hozzáférhetővé tenni. Kifejtette, hogy a Halak és a Szűz egymással szemben elhelyezkedő régióinak erői kölcsönhatásukban a „jövő gyógyító tudományának” alapját fogják képezni. Ugyanakkor beszélt az emberiséget és az emberséget egyaránt veszélyeztető erőkről és a kibontakozóban lévő konkrét sötét tervekről, amelyek közé tartozik pl. most a transzhumanizmus. Mint más hasonló esetben, bár Steiner figyelmeztetett, hogy a nem túl távoli jövőben az emberiségnek súlyos betegségekkel és katasztrófákkal kell szembenéznie, nem adott további útmutatást, mert a kérdéseket, amelyekre várt, senki sem tette neki fel.
Ennek a kijelentésnek sokáig nem is volt kutatási, gyakorlati alkalmazási következménye, mígnem Theodor Schwenk a Weledánál, és Rudolf Hauschka a Walában kifejlesztették az úgynevezett „Rh preparátumok”at, amelyeket ritmikus kezeléssel állítódtak elő. Az eljárás abban áll, hogy a Halak és a Szűz csillagképek cirkadián befolyását úgy integrálták, hogy reggel és este a megfelelő időkeretekben erőteljesen kevergették a kezelendő készítményt egy bizonyos ideig. Ily módon a két csillagkép erői külön-külön integrálódtak és magában a termékben találkoztak.
Steiner azonban a Halak-Szűz tengely kozmikus erejére utalt, így feltételezhető volt, hogy további módszereket kellett még kidolgozni.

A kehely

1961-ben, Herrischriedben, a Fekete-erdőben eldugott kis német faluban, nem messze a Duna forrásától, Theodor Schwenk – vízmérnök, Alexander Leroi – orvos, Georg Unger és George Adams – matematikusok, Dr. Hanns Voith anyagi támogatásával, megalapították az Institut für Strömungswissenschaften-t, az Áramlástani Intézetet.

Hosszú éveken át más tudósok bevonásával is mélyreható tanulmányokat folytattak és módszereket fejlesztettek ki e látszólag oly egyszerű, de valójában oly titokzatos anyag: a víz vizsgálatára.
2011-ben Christine Sutter, biológus és környezetmérnök az ökotoxikológia területén csatlakozott az intézethez. 2017-ben Christine az intézeten belül elindította az Adventa Initiative-t (Adventa kezdeményezést), egy olyan laboratóriumot, amely az életerők kutatásával és a jelen kor kihívásaira esetleges választ, vagy legalábbis segítséget jelentő alkalmazások kifejlesztésével foglalkozik. Az Adventa egyik fő projektje Rudolf Steiner kozmikus hatásokkal kapcsolatos útmutatásainak elmélyült kutatása. A kis csapat rájött, hogy a Halak és a Szűz poláris csillagképek erőit, amelyeket ősszel és tavasszal a megfelelő időszakban lehet ugyancsak a kézi dinamizálás módszerrel tiszta, élő vízbe integrálni , „találkoztatni” lehet úgy, hogy egy új erőtér jöjjön létre. Ezt az új mezőt úgy érzékelték, hogy egy nagyon szelíd és tiszta erőt hordoz, és az ezt követő sok kísérlet mind azt mutatta, hogy amikor víz, kristály, méz, orvosság stb. kerül ebbe a mezőbe, akkor ez az erő megerősíti annak élet- vagy éltető-erejét, támogatja a saját jellemző tulajdonságait, így, ezzel a kozmikus erővel „kezelt” anyag vagy termék erősebben kapcsolódik saját eredetéhez, ősképéhez.
Christine Sutter aktív tagja Dorian Schmidt Gesellschaft für Bildekräfteforschung (Képzőerők Kutatásával foglalkozó Társaság) nevű szervezetének, és fontos együttműködést folytat romániai antropozófus kutatókkal is. Olyan találkozók, mint pl. a 2019-es Sanda Dale, nagyváradi egyetemi tanár által Bukarestben szervezett „Az emberség keresésében” című konferencia, fontos szellemi impulzusokat adtak neki és csapatának. Az így elindult intenzív kutató- és cserekapcsolati munka elvezetett ahhoz, hogy az Adventa eredményeit a gyakorlatba is átültették, a dévai Petras Bio cég által előállított csíráztatott magvaknál alkalmazva az új kozmikus erőkkel kezelt vizet. Itt szeretném mindannyiunk nevében kifejezni hálánkat Marius Gábor felé, aki a Petras Bio tulajdonosa- és vezérigazgatója volt és nemrég lépte át a küszöböt. Marius évtizedek óta rendkívüli bátorsággal és kitartással formálta ihletett vízióit konkrét tettekké az emberek, a Föld és a szellemi világ szolgálatában. Öröksége egyszerre egyedülálló lehetőség és felelősség, amelyet mindazoknak, akik ismerték őt, és különösen azoknak, akik a Halak-Szűz tengely munkához kapcsolódnak, méltósággal és erővel tovább kell vinniük.

A mai helyzet

Tehát most, alig több mint 100 év után, végre létezik egy módszer, amely a Halak-Szűz tengely szelíd, gyógyító, a teljességet helyreállító kozmikus erejét olyan termékekbe tudja beépíteni, amelyeket az emberek fogyaszthatnak és használhatnak. De nem is csak az emberek! Számos kísérlet mutatta ki, hogy a természet és az elemi lények örömmel és életerő növekedéssel reagálnak, ha a tengely erejét például kezelt víz vagy kristályok formájában kínálják fel nekik.
Ugyanakkor az is világos, hogy a kutatás még csak a kezdeténél tart. Fontos, hogy ápoljuk és fenntartsuk a kapcsolatot azokkal, akik csatlakoznak ehhez a munkához, és mindenekelőtt: a legmagasabb szintű tudatosságra van szükség ezzel a tudással és a tengely ereje iránti felelősséggel kapcsolatban, amelyet kellő áhítattal és mély tisztelettel kell kezelni, mert csak így nyithatja meg az utat a jövő tudománya és a jövő embersége felé.

A közép

Közép-Európa egy misztérium-tér, ahol a Nyugatról érkező régi erőket a Szellemnek át kell alakítania, hogy megszülethessenek a Kelet felé tartó új, építő erők. Éppen úgy, mint egy serdülő fiatal szívében, ahol a „múlt” örökölt erőinek meg kell halniuk, és át kell adniuk helyüket a megismételhetetlen sorsot hordozó egyedi egyéniség új erőinek. Egy egyéni, generációs, földrajzi Grál-misztérium, ami talán megmagyarázza, hogy miért volt olyan erős hatása a Halak-Szűz tengellyel való munkának, Románia után, Magyarországon is.

2022 júniusában Marius Gábor, Sanda Dale és Anca Zoica Budapestre jöttek, hogy a Dr. Hauschka és Sonett cégek magyarországi képviselőinek, a Natura-Sophia csapatának, bemutassák a Purpura- Aethera, új kozmikus erőkkel kezelt csíráztatott gabonatermékeket. Ezt követte 2022 szeptemberében Christine Sutter konferenciája és workshopja: „Kihívások és megoldási lehetőségek az aktuális helyzetben” címmel. Mivel néhány csoport komoly munkába kezdett a Christine-től kapott útmutatások alapján, idén január végén újabb látogatását szerveztük meg – ezúttal Sanda Dale, nagyváradi egyetemi tanár kíséretében.
Közben Gulyás Judit, a Natura-Sophia tulajdonosa, folytatta a munkát Marius Gáborral, hogy a Petras Bio céggel egy antropozófiai alapú üzleti modellt dolgozzanak ki a Purpura-Aethera termékek magyarországi értékesítésére. Az egyik speciális terület, amelyre kiemelt figyelmet fordítottak egy olyan méltányos árpolitika kialakítása volt, amely a Halak-Szűz tengellyel kapcsolatos kutatásokat tovább támogatja a kulturális szféra finanszírozásának tervezése által.

Jelenleg tehát Magyarországon is vannak olyan csoportok, amelyek a Halak-Szűz tengelyt tanulmányozzák, gyűjtötték a „Szűz- és a Halak-vizet”, érlelik és egymás között megosztják tapasztalataikat ennek a szent erőnek a helyes felhasználásával kapcsolatban. Külön említésre méltó, és talán szerénytelenség nélkül nevezhető úttörő jellegűnek, a hazai festőművészek szerepvállalása: Kiss Viktor festménye illusztrálta Christine Sutter műhelymunkáit, a januári alkalom már Döbröntei Zoltán Halak és Szűz témájú festményei jelenlétében zajlott, Hódosi Helga pedig a Keresztény Közösség kápolnájában megtartott konferencián vállalta a tolmácsolást.
Több iskolából, pedagógiai kezdeményezéstől, mint pl. Pesthidegkútról és az Almáskertből is érkeznek rendszeres visszajelzések a tengellyel kapcsolatos megfigyelésekről.
Mindenki, aki bekapcsolódott ebbe a munkába világosan látja és érzi, hogy nehéz, de szükségszerű út kezdetén állunk.

Fontos azt is felismernünk, hogy itt és most nem csak a tudás elmélyítéséről van szó, hanem arról is, hogy megtaláljuk a helyes és tiszteletteljes módját annak, miképpen állíthatjuk az Emberiség és a Föld, az Élet és a Szellem szolgálatába ezt az új erőt.
Ahogy Christine budapesti konferenciáin is elhangzott: az antropozófia fénye, és ebben a konkrét esetben a Halak-Szűz tengely fénye köré csoportosuló embereknek most az a feladata, hogy kifelé forduljanak, ne csak egymásra tekintsenek, hanem nézzenek szembe a világgal, a valósággal, az emberekkel és szükségleteikkel, és ezek szolgálatba állítsák magukat és a kapott fényt. Ezek az emberek, ezek a kis testvéri körök, akik magasabb Énjét ugyanaz a fény táplál, világító oszlopokká válhatnak, segítve a Földet, új kapcsolatot létesítve a Kozmosszal. Ezek a körök az emberiség újszerű szellemi centrumait hozhatják létre, összekapcsolódásuk révén a bolygót egy meleg fényhálóval átölelve.
Mindez azonban csak teljesen önzetlen egyéni és közösségi gesztus által valósulhat meg, pusztán a Krisztusi szeretet által, amit ebben az időszakban – Húsvét és Pünkösd között – különleges égi áldás kísér.

 

a Christine Sutter által átnézett jegyzetet dr. Tóthfalusi Anna írta

A felhasznált festményrészletek Döbröntei Zoltán: Halak, 2012