Christine Sutter – A Halak-Szűz erőkről

1917-ben, miközben folyt az első világháború, amely a világ addigi rendjét fenekestől felforgatta – pl. ekkor kapitulált a Török Birodalom fennhatósága alatt álló Jeruzsálem az angolok előtt – Rudolf Steiner november 25-én fontos előadást tart Dornachban.

Az okkult testvériségek befolyásáról, valamint azon törekvéséről beszél, hogy az érzékalatti erőket, mint az elektromosságot és a mágnesességet kihasználva az egész Földön bizonyos hatásokat hívjanak elő, valamint arról, hogy ehelyett “meg kell kísérelni, hogy a szellemi-éterit a külső gyakorlati élet szolgálatába állítsuk”.

Steiner bemutat három, az elmúlt évszázadok alatt létrejött eszmét: az Isten, az erény és a halhatatlanság eszméjét, valamint ezek eltorzított, széles körben terjedő ellenképét, az arany, az egészség és az élet meghosszabbításának ideáját.

Utal a csillagképeken belüli égi irányok hatására és azok lehetséges használatára: “egy bizonyos égi irányból folyamatosan szellemi lények hatnak, csak arra van szükség, hogy ezeket a szellemi lényeket a földi lét szolgálatába állítsák. Ekkor – mivel ezek a kozmoszból ható szellemi lények a földmágnesség titkát közvetíteni tudják – eljutnak a Földmágnesesség titkához, és a három dolog, az arany, az egészség és az élet meghosszabbítása vonatkozásában nagyon jelentős csoportegoista dologgal tudnak hatni.

És végül, a merőlegesen álló csillagképi irányokra tekintve az alábbi fontos kijelentést teszi: „A jó szándékú egészséges tudomány feladata az lesz, hogy megtaláljon bizonyos kozmikus erőket, amelyek két kozmikus irány áramlatának együttműködése útján jöhetnek létre a Földön. Ez a két kozmikus áramlat a Halak–Szűz áramlat lesz. Mindenekelőtt fel kell fedni azt a titkot, hogy ami a kozmoszból, a Halak irányából mint Nap-erő működik, összekapcsolódik azzal, ami a Szűz irányából hat. Az lesz a jó, ha az ember felfedezi, hogy a kozmosz két irányából hogyan tudja a reggeli és esti erőket az emberiség szolgálatába állítani, egyrészt a halak, másrészt a Szűz oldaláról.

Ezen leírást alkalmazva állítják elő ma már az úgynevezett Rh-készítményeket például a Weledánál, amikor a növényi kivonatokat a keverés és a melegítés során ritmikusan, több napon keresztül reggel és este az égi fénynek teszik ki.

Ahhoz, hogy “a szellemi-éterit a külső gyakorlati élet szolgálatába állítsuk”, egy további lépésként megpróbálkozhatunk az alábbiakkal:

A jó minőségű víz magába szívja a csillagképek erőit, ha reggel, napfelkelte előtt néhány percen keresztül intenzíven keverjük. Ezt a vizet aztán tavasszal – amikor a Nap a Halak jegyében (kb. március 12. és április 18. között) – és ősszel – amikor a Szűz jegyében (kb. szeptember 16. és november 1. között) jár – lehet “betakarítani”. Ez egy éteri hatás, amelyre a víz különösen fogékony médium. Megfelelő körülmények között, a víz eredeti minőségétől függően ez a hatás akár évekig megmarad.

Ráadásul: a víz különösen jól képes az általa felvett erőt ugyanolyan mértékben továbbadni a környezetnek, amennyiben lassan mozoghat – pl. amikor a hajszálcső-dinamolízis során emelkedik.  Ha a betakarított Halak-vizet keletre, a Szűz-vizet pedig nyugatra helyezzük, és hagyjuk őket emelkedni, akkor ezek két különböző, éteri erőteret fognak létrehozni.  Ha a kísérlet sikerül, néhány percen belül középen egy új erővel kitöltött mező jön létre. Érdemes ezt az erőt a Halak-Szűz polaritás megsokszorozódásaként tanulmányozni, és  alázattal az emberiség szolgálatába állítani.

Az Adventa-Initiative kutatóintézetében csendes örömmel és  áhítatos csodálattal dolgozunk jelenleg ebben a témában.

1 Individuális szellemi lények és az egységes világalap, Harmadik előadás Dornach, 1917. november 25.
http://antropozofia.hu/ga178/#f10
2 uo.
3 uo.

2021. december

Christine Sutter

Adventa Initiative

Stutzhofweg 13

www.adventa-initiative.eu

www.adventa.info